ثبت شکایات

مشتری گرامی جهت سبک شکایات خود میتوانید به یکی از سه روش ذیل عمل نمایید

ارسال ایمیل به آدرس customers.mellikalabank.com@gmail.com

تماس با شماره تلفن 02133564809

تماس از طریق فرم در قسمت تماس با ما